Fantaro raha mety aminao ny asa mifandraika amin’ny Call Center (Licence ou Master en DEGS ou LSH)


Ho an’izay liana amin’ny asa call center : Ireo manana Licence et Master @ Fac DEGS sy FLSH dia irina ho tonga amin’ny ilay fifanankalozana hijerena ny fahaizan’ny mpianatry ny Oniversite hiserasera amin’izany call center izany. Ny orinasa iraisam-mpirenena matanjaka iray antsoina hoe Teleperformance no mitady echantillon-na mpianatra hanaovana test de phonetique. Afaka hanohana ara-bola ny fianarana ny orinasa Teleperformance. Afaka hanao asa tselika na ho asa maharitra ireo mpianatra izay mendrika. Mariho fa Euros ny devise miasa ...


Toerana sy daty : 19 oktobra amin’ny 02h00 tolakandro eo amin’ny Centre de Soutien a la Formation et a la Recherche (CSFR Presidence de l’Universite)