DEGS : Fiofanana “Technique de Recherche d’Emploi”,


Mpianatra 400 no efa vonona hiatrika ny sehatry ny asa. Ny fikambanana tsy miankina AJERH na “Association des Jeunes Experts en Ressources Humaines” dia nanolotra fiofanana momban’ny Paik’ady amin’ny fitadiavana asa na “Technique de Recherche d’Emploi” ny 26 aprily lasa teo tao amin’ny Grand Amphi DEGS. Mpianatra 400 avy ao amin’ny L1 ka hatramin’ny M2 amin’ny lalam-piofanana “Gestion” no tena liana amin’izany. Miara-miasa tanteraka amin’ny Oniversiten’Antananarivo sy ny Ministeran’ny Fampianarana Ambony ary ny fikarohana ara-tsiansa ity fikambanana ity.


Noho ny hamaroan’ny fifaninana isan-karazany sy ireo fitsapa-pahaizana maro samihafa alohan’ny ahazoana asa dia nanapak’hevitra ity kabinetra ity mba hampita fahalalana ho an’ireo mpianatra ireo. Nisahana tao ny fomba fandrafetana CV na Curriculum Vitae araka ny fomba mahaomby fa tsy voatery hanaraka ny ao amin’ny tranonk’ala, ny fomba fitondra-tena mandritra ny fanadinana am-bava. Ho tanterahin’izy ireo mandritry ny 2016 ity ny hetsika tahaka izao mba hahafahan’ny fakiolite rehetra mahazo tombotsoa.