Fampiasana ny zaza tsy ampy taona : tranga iray amin’ny fitrandrahana volamena any amin’ny faritra Mananjary


Miasa ankarihary tokoa amin’ny fitrandrahana volamena ireo zaza any amin’ny kaominina ambanivohitra Vohilava, distrikan’ny Mananjary. Maro amin’ireny zaza miasa ireny anefa no tsy novozonana na noterena. Ny fahatsapany fa misy fahabangana mila fenoina eo amin’ny filany andavan’andro, izay tsy vitan’ireo rayaman-dreniny ny mameno azy, dia izany no manosika azy hanao asa fampidiram-bola. Ho an’ny ankizy sasany moa, dia zary lasa fialamboly ho azy ity asa fikarohana volamena ity. Na dia eo aza izany rehetra izany, dia tsy misy sahy mandray andraikitra ny tsirairay, ny amin’ny tokony hijerena akaiky ireto zaza very zo ireto. Azo lazaina fa hiharatsy kokoa ny trangan-javatra mahakasika ny zon’ny ankizy atsy ho atsy, ary ho sarotra ny hirosoana any amin’ny fampandrosoana ny maha olona, raha tsy misy ny fandraisana andraikitra dieny izao. Raha mitombo ny fahantran’ny vahoaka Malagasy, dia azo antoka tanteraka ny mety ho firongatry ny fampiasana zaza tsy ampy taona