Fankalazana ny faha 55 taonan’ny ESSA AGRO (1963-2018)

Ho ezahina ampitomboina ny foto-drafitr’asa eo anivon’ny fampianarana Sekoly ambony momban’ny Hay famokarana na ESSA AGRO ety Ankatso, raha ny nambara tao amin’ny fankalazana ny 55 taona niorenan’ity sekoly ity tamin’ny 23 marsa lasa teo.

Voafetra ho 100 hatrany mantsy ny mpianatra noraisin’ity sekoly ity raha 1.600 ka hatramin’ny 2.500 ny mpifaninana hiditra ho taona voalohany isan-taona. Noho izany dia ho ampitomboina ho 1000 ny salanisan’ny mpianatra ho raisina, raha ny nambaran’ny solotenan’ny tao amin’ny minisiteran’ny Fambolena sy Fiompiana, Bebe Razaiarimanana, tale jeneralin’ny « Administration, de la programmation du budget » eo anivon’ity ministera ity.

Manana tanjona tratrarina ihany koa ny ESSA AGRO amin’ity 10 taona manaraka ity, raha ny voalazan’i Pr Bruno Ramamonjisoa, Tale eo anivon’ny sekoly ESSA AGRO, anisan’izany ny fanatsarana ny kalitaon’ny fampianarana mba ifanaraka amin’ny tsenan’ny asa ny fari-pahaizan’ny mpianatra. Eo ihany koa ny fanatsarana ny fitantanana ary ny fijerena ny tsy fahampian’ny enti-manana rehetra. Miandrandra ny fiaraha-miasa akaiky amin’ny governemanta indianina sy sinoa izy ireo mba hahafahany manantanteraka izany vinavina rehetra izany, tao aorianan’ny fandalovan’ny Filoha indianina teto amintsika, Ram Nath Kovin tamin’ny 15 marsa lasa teo. Ary hisy mpampianatra mpikaroka vaovao 20 hirotsaka an-tsehatra iasa eo anivon’ity sekoly mpampiofana ho injenieran’ny fambolena ity.

Fifaninana

Nandrombaka ny amboara tamin’ny fifaninanana « Ma thèse en 180 secondes » i Andriamanantena Mahery, doctorant eo amin’ny ESSA Agro ka hisolo tena an’i Madagasikara any Lausanne izy amin’ny volana septambra ho amin’ny dingana famaranana iraisam-pirenena. Fikarohana loko ara-boajanahary amin’ny alalan’ny zava-boahary eto Madagasikara. Nanamarika ny fankalazana ny faha 55 taona ihany koa ny fambolen-kazo natao teny an-toerana ihany.