Fifaninanana manjono : 500 Gr no azon’ny voalohany


Tontosa ny zoma 17 martsa 2017 lasa teo ny fifaninanana manjono tety amin’ny Anjerimanontolo. Andiany voalohany moa ity hetsika ity izay nokarakarain’ny tao amin’nyVice-Présidence chargée des Ressources et des Patrimoines. Fialam-boly, kilalao, ary fifaninanana miala amin’ny mahazatra, izay no tanjona tamin’ity hetsika ity. Dobon-trondro miisa roa no nanantanterahana izany teo amin’ny Esplanade Ankatso, ary saika nandray anjara tamin’izany avokoa ny teo anivon’ny fiadidiana ny fintantanana ny Anjerimanontolo, ny mpandraharaha, ary ny mpianatra. Nisy ny loka ho an’ny telo voalohany ka nahazo izany ny be indrindra moa dia Randriamananaivo Nicolas Emmanuel, « chef de division des Affaires Générales » avy ao amin’n” Direction du Patrimoine et des Services Généraux, nahazo trondro 500 grama. Araka ny vaovao avy any amin’ny mpikarakara dia fahombiazana tanteraka no hita nandritra izany satria nahatratra 72 isa ireo mpandray anjara tamin’ity hetsika ity. Tonga nanotrona sy nanolotra ny loka ho an’ny mpandresy ny filohan’ny Anjerimanontolo Panja Ramanoelina. Efa samy mientanentana tokoa ny rehetra satria afaka roa vola indray ny andiany faharoa amin’ity fifaninanana manjono trondro ity.