ICMAA : Ny fivoaran’ny famadihana eo amin’ny fiarahamonina malagasy ankehitriny (Faritra Ambatolampy), hohazavain’ny Pr Michel Razafiarivony

Io no lohatenin’ny valandresaka arahina adihevitra karakarain’ny Institut de Civilisation - Musée d’Art et d’Archéologie ny zoma 12 jona amin’ny 10 ora maraina. Izany dia hatao eny amin’ny Musée d’Art et d’Archéologie etsy Isoraka. Hamelabelatra ny valandresaka ny Profesora Michel Razafiarivony, manam-pahaizana manokana amin’ny sosiolojia sy ny teny aman-tsoratra malagasy. Ankoatra ny olona ara-pinoana sy ny fombandrazana dia horesahiny ny mikasika akony ara-kolontsaina sy toekarena ary ara-drafitra entin’izany fivoaran’ny famadihana izany. Manentana ny mpianatra sy mpampianatra mpikaroka ary ireo liana amin’izany foto-kevitra izany ny ICMAA.