Nomena mari-boninahitra Grand-Croix : Ramiandrasoa Jean-Irénée, 46 taona nampianarana

Nikarakara lanonana fanomezamboninahitra sy fankasitrahana an’Atoa Ramiandrasoa Jean-Irenée ny Sampana Teny sy Lahabolana ary Riba Malagasy (STELARIM) sy ny Foibem-pikarohana momba ny Sora-kanto sy ny Kantombolana Malagasy (LLOM), ao amin’ny Fakiolten’ny Teny aman-tsoratra ary Siantsa maha-olona, ny zoma 05 septambra lasa teo, tao amin’ny Grand Amphi DEGS. Maro tokoa mantsy raha ny asa vitan’ity mpampianatra handeha hisotro ronono ity nandritra ny 46 taona niasany, indrindra teo amin’ny fanandratana ny vakoka literera malagasy. Fikarohana momba ny literatiora sy lahabolana, izay nangonina eran’i Madagasikara, no tena nahafantarana azy. Tsy teo amin’ny Fakiolten’ny Teny aman-tsoratra ary Siantsa maha-olona (FLSH) ihany no nampianarany fa nanabe teny anivon’ny ENS (Ecole Normale Supérieure) ihany koa ny tenany. Maro ireo andraikitra notanany : filoha nitantana ny IPES sy ny CERM tamin’ny fotoan’androny ; filoha nikarakara ny « Colloque international 1987 » mikasika ny fahadimampolo taona nahafatesan’I Jean Joseph Rabearivelo, filoha nanao ny Ranto 95 ary tao anatin’ny mpikambana nanatontosa ny Ranto 2000 ; mpandrindra ankapoben’ny revio « Madagascar- Notre Librairie » ; nandray an-tànana ny fifampiraharahana teo amin’ny Oniversite Paul-Valérie Montpellier sy ny Oniversiten’Antananarivo ihany koa izy mba hananan’ireo mpianatra
sy mpampianatra tao amin ‘ny Sampana Malagasy fenitra mendrika ny satan’ny Oniversite. Notolorana « Grand-Croix de Deuxième Classe » amin’ny mari-boninahi-pirenena Andriamatoa Ramiandrisoa Jean-Irénée tamin’io fotoandehibe io, izay natrehan’ny tompon’andraikitra ambony avy amin’ny Ministeran’ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana ara-tsiantsa ary ny Ministeran’ny Asatanana, ny Kolon-tsaina sy ny Vakoka. Ramatoa Ravalisoa Agnès, filoha lefitry ny Oniversiten’Antananarivo, no nisolo tena ny filoha Ramanoelina Panja izay mamita iraka any ivelany. Tsangan-tononkalo, dihy, hira angalon’ny fahiny no natolotr’ireo mpiara-miasa taminy, tao amin’ny Fakiolte sy tany amin’ny ENS, nandritra ny lanonana.